Du har altid mulighed for at kontakte os på enten email: info@arval.dk   eller ringe til os på +45 70 26 50 60

Home > Arval Active Link - meddelelse om databeskyttelse

Arval Active Link - meddelelse om databeskyttelse

ARVALS MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

ARVAL ACTIVE LINK

Det er vigtigt for BNP Paribas Group, som omfatter Arvals virksomheder, at beskytte dine personoplysninger. BNP Paribas Group har vedtaget stærke principper i den henseende.

Denne specifikke meddelelse om oplysninger ("meddelelsen") giver dig detaljerede oplysninger om, hvordan dine personoplysninger beskyttes af Arval A/S (CVR: 33747985) for så vidt angår telematik fra Active Arval Link.

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan Arval A/S generelt beskytter dine personoplysninger, henviser vi til Arvals meddelelse om databeskyttelse på www.arval.dk/en/privacy.

ARVAL ACTIVE LINK
Der udvikles hastigt nye teknologier, hvilket medfører en ny række flådestyringsmuligheder. Arval sigter efter at blive verdens førende inden for innovation og anvendelse af disse teknologier. Derfor har Arval og Artel – et af Arvals datterselskaber – udviklet Arval Active Link, som er en intern telematikløsning.

Dataindsamling
Arval Active Link indsamler data om brug af køretøjer. Data indsamles via fjerndatatransmission fra det telematikudstyr, der er installeret i køretøjet ("enheden"). Enheden indeholder GPS-teknologi, som registrerer køretøjets placering, og et vist antal sensorer, som indsamler data om køretøjets ydelse og evne. GPS-placeringer er dog kun en del af enhedens firmware og kan ikke tilgås af Arval, medmindre der er tale om tyveri eller uheld, og i det tilfælde alene med førerens forudgående bekræftelse.

Transmission kan enten være omgående, forsinket eller efter anmodning.

Data, formål og opbevaring
Enheden gør det muligt for Arval at modtage visse personoplysninger, som alene vil blive anvendt til begrænsede formål og i Arvals legitime interesser. Vi bruger kun dine personoplysninger, så vi kan implementere og udvide vores produkter og services, administrere det kontraktmæssige forhold med vores kunder, forbedre vores risikohåndtering og forsvare eller udøve vores juridiske rettigheder.

Data, formål og opbevaringsperioden er angivet nedenfor:

Formål

Personoplysninger

Opbevaringsperiode

Vedligeholdelse af køretøjet og proaktive kontraktændringer

- Det samlede antal kilometer med tidsstemplingsdata, hver gang køretøjet standser;
- Potentielle afvigelser mellem den kørte afstand fra udstyr i køretøjet og den faktiske aflæsning af kilometertælleren;
- Køretøjets egne tekniske meddelelser, hvis de kan indsamles (for eksempel antal kilometer indtil næste eftersyn, fejlkoder osv.).

2 år.

Registrering og styring af uheld

- Meddelelser om uheld, herunder køretøjets geo-tracking data (GPS-placering, tidsstemplingsdata og uheldets alvorsgrad);
- køretøjskinematik (bevægelsesdata og køretøjets gennemsnitlige hastighed) kort før og efter uheldet;

Indtil lukning af den fil, der vedrører uheldet, der er genstand for et rejst krav

Bekæmpelse af tyveri af køretøjer

 - GPS-lokalisering alene efter førerens udtrykkelige bekræftelse.

GPS-data indsamles, indtil meddelelsen lukkes, hvorefter dataene ganske enkelt slettes.

Viden om køretøjet (efter model og mærker)

- Tidsstempling af køretøjets start og stop (f.eks. data, som er forbundet med data om påfyldning af brændstof) og kørt antal kilometer opdelt i henhold til omgivelserne (f.eks. by, udendørs, motorvej);
- Brændstofstanden i brændstoftanken, når køretøjet starter og stopper (om muligt);
- Kørestil kategoriseret efter scorer (i henhold til sikkerhed og miljøeffektivitet) sammen med samlede indikatorer, der beskriver hastighedsstyring under kørsel (maksimalt niveau, stabilitet, følsomhed over for miljøet);
- Fordeling af tid og kørte kilometer (f.eks. by, udendørs, motorvej, men også dagslys, skumring og nat).

2 år; disse data samles derefter, så der kan genereres anonyme driftsstatistikker

Risikostyring

Datadeling
Arval deler kun data med følgende tredjeparter:

  • forsikringsselskaber eller forsikringsmæglere i tilfælde af et forsikringskrav i forbindelse med et uheld eller tyveri
  • offentlige myndigheder, når en sådan videregivelse udgør en legitim interesse, som går forud for førerens interesser, for eksempel i tilfælde af tyveri eller en ulykke
  • Arvals leverandører, såfremt og i det omfang, de har brug for dataene til at kunne levere tjenester til føreren.

Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udøve dem?
I overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser har du følgende rettigheder:

  • adgang til dine personoplysninger: du kan få oplysninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger og en kopi af sådanne personoplysninger
  • berigtigelse af dine personoplysninger: såfremt du mener, at dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du kræve, at de opdateres.
  • sletning af dine personoplysninger, når loven tillader dette
  • begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
  • indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af årsager, der vedrører din særlige situation. Du har en uindskrænket ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, hvilket også omfatter profilering, der er relateret til sådan direkte markedsføring.
  • ret til dataportabilitet: i tilfælde, hvor det er juridisk relevant, har du ret til at få de personoplysninger, som du har givet, tilbage eller, hvor det er teknisk muligt, overført til en tredjepart.

Hvis du ønsker at udøve de rettigheder, der er anført herover, skal du sende et brev eller en e-mail til følgende adresse: Arval A/S - DPO Office – Lyskær 1, 1 – 2730 Herlev – privacy@arval.dk Du bedes vedlægge et scan/kopi af dit pas eller kørekort, så vi kan identificere dig.

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du, udover dine rettigheder, der er anført herover, ret til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed i Danmark.

Hvordan kan du holde dig opdateret om ændringer til denne meddelelse om databeskyttelse?

Vi opfordrer dig til at gennemgå den nyeste version af denne meddelelse online, og vi informerer dig om eventuelle væsentlige ændringer på vores websted eller gennem vores andre kommunikationskanaler.