Privacy

ARVALS MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

Privacy Form

 

Det er vigtigt for BNP Paribas Group, som Arval tilhører, at beskytte dine personoplysninger, og i den forbindelse er der i denne koncernmeddelelse om databeskyttelse vedtaget stærke principper, som gælder for hele koncernen.

Denne Arval-meddelelse om databeskyttelse giver dig detaljerede oplysninger om, hvordan dine personoplysninger beskyttes af Arval A/S, Lyskær 1, 1. tv., Postboks 78, 2730 Herlev, Danmark (CVR nr. 33747985) (juridisk repræsentant: Michael Curtis) ("vi").

Som dataansvarlig er vi ansvarlige for at indsamle og behandle dine personoplysninger i forbindelse med vores aktiviteter. Formålet med denne Arval-meddelelse om databeskyttelse er at forklare dig, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig som fører (hvor du enten er vores kunde eller vores virksomhedskundes medarbejder) eller som en repræsentant for vores virksomhedskunde, årsagerne til, at vi bruger sådanne oplysninger, hvor længe vi gemmer oplysningerne, dine rettigheder og hvordan du kan udøve dem.

Vi kan give dig yderligere oplysninger, hvor det er nødvendigt, når du ansøger om et specifikt produkt eller service.

 

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BRUGER VI OM DIG?

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger i det omfang, som det er nødvendigt, inden for rammerne af vores aktiviteter og til at skabe skræddersyede produkter og services af høj standard.

Afhængigt af produktet/servicen kan vi indsamle forskellige typer personoplysninger om dig, herunder:

 • identifikationsoplysninger (f.eks. navn, id-kort, pas, kørekort, nationalitet, fødselsdato og -sted, køn, billede, IP-adresse)
 • kontaktoplysninger (f.eks. postadresse og e-mailadresse, telefonnummer)
 • familiestatus (f.eks. ægteskabelig status, antal børn)
 • skattestatus (f.eks. skatte-id, skattestatus)
 • ansættelsesoplysninger (f.eks. ansættelse, arbejdsgiverens navn og sted)
 • Økonomiske oplysninger og bank- og transaktionsoplysninger (f.eks. kreditkortnummer, bankkontooplysninger, betalingsoplysninger)
 • oplysninger vedrørende leasingkontrakten til køretøjet og andre mobilitetsløsninger (f.eks. kundens identifikationsnummer, kontraktnummer, køretøjsidentifikationsnummer)
 • data om forsikringssager (f.eks. forsikringskravhistorik, herunder betalte erstatningssummer og ekspertrapporter, oplysninger om ofre)
 • oplysninger om dig, dine vaner og præferencer:
  • oplysninger, som vedrører din brug af vores produkter og services samt transaktionsoplysninger
  • oplysninger fra din kontakt med os: vores internetwebsteder, vores apps, vores sider på de sociale medier, møder, opkald, chat, e-mails, interviews, telefonsamtaler
 • videoovervågning (herunder Arvals overvågningskameraer) og
 • oplysninger om geografisk placering (f.eks. visning af steder, så vi kan identificere placeringen af serviceudbydere for dig eller muliggøre, at vi kan stille specifikke services til rådighed, såsom delebilordning)

Afhængigt af produktet/servicen kan vi indsamle følgende følsomme oplysninger, når vi har indhentet dit udtrykkelige samtykke:

 • biometriske oplysninger: f.eks. fingeraftryk, stemmemønster eller ansigtsmønster, som kan bruges til identificerings- og sikkerhedsformål
 • oplysninger vedrørende domme og lovovertrædelser i forbindelse med bøder for overtrædelser af færdselsloven som en del af servicen "Bødehåndtering"

Disse oplysninger kan ikke desto mindre blive behandlet uden dit samtykke, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende love og bestemmelser.

Vi beder aldrig om personoplysninger, der vedrører din race eller etniske oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, genetiske oplysninger eller oplysninger om din seksuelle orientering, medmindre det er påkrævet ved lov.

De oplysninger, vi bruger om dig, kan enten være direkte oplyst af dig eller indhentet fra følgende kilder, så vi kan verificere eller forbedre vores databaser:

 • udgivelser/databaser, der er gjort tilgængelige af officielle myndigheder (f.eks. Statstidende)
 • vores virksomhedskunder og/eller deres filialer og datterselskaber (f.eks. din arbejdsgiver) eller serviceudbydere
 • tredjeparter, såsom kreditvurderingsbureauer og kontorer for bedrageribekæmpelse eller datamæglere i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen
 • websteder/sider på sociale medier, der indeholder oplysninger, som du selv har offentliggjort (f.eks. dit eget websted eller sociale medier) og
 • databaser, der er gjort offentligt tilgængelige af tredjeparter

 

2.SPECIFIKKE TILFÆLDE AF INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER INDIREKTE INDSAMLING

Under visse omstændigheder kan vi indsamle og bruge personoplysninger fra enkeltpersoner, som vi har, kunne have (såsom kundeemner) eller havde et direkte forhold til.

Under visse omstændigheder kan vi også indsamle oplysninger om dig, selvom du ikke har et direkte forhold til os.

Dette kan eksempelvis ske, når en kunde (f.eks din arbejdsgiver), en serviceudbyder eller en kommerciel partner giver os oplysninger om dig, hvis du eksempelvis er:

 • et familiemedlem
 • en medforpagter, medfører, medlåntager/kautionist
 •  en (juridisk) repræsentant for en juridisk person (fuldmagt)
 • en modtager af betalingstransaktioner, der er foretaget af en af vores kunder
 • en modtager af forsikringspolicer og fonde
 • en udlejer
 • den ultimative retmæssige ejer
 • en kundes debitor (f.eks. i tilfælde af konkurs)
 • en aktionær
 • en medarbejder hos en serviceudbyder eller en kommerciel partner.

 

3. HVORFOR OG PÅ HVILKET GRUNDLAG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

a. For at overholde vores eller BNP Paribas Groups juridiske og lovmæssige forpligtelser

Vi bruger dine personoplysninger til at overholde forskellige juridiske og lovmæssige forpligtelser, herunder:

 • bankregulering og økonomiske bestemmelser, hvor vi i overensstemmelse hermed:
  • etablerer sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre misbrug og bedrageri
  • opdager transaktioner, der afviger fra normale mønstre
  • definerer din kreditværdighed og din tilbagebetalingsevne
  • overvåger og rapporterer risici, som vi måtte blive udsat for og
  • registrerer telefonopkald, chats, e-mails osv., når det er nødvendigt
 • at svare på en officiel anmodning fra en behørigt autoriseret offentlig eller retslig myndighed (f.eks. for at identificere føreren og kommunikere oplysningerne til de relevante offentlige myndigheder)
 • forhindring af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
 • overholdelse af lovgivning vedrørende sanktioner og embargoer og
 • bekæmpelse af skattebedrageri og indfrielse af skattekontrol- og meddelelsesforpligtelser

b. For at udarbejde en kontrakt eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning, inden vi indgår en kontrakt med dig

Gældende for dig som en fører, hvor du også er vores individuelle kunde

Vi bruger dine personoplysninger til at indgå og udføre vores kontrakter, herunder for at:

 • vurdere, om vi kan tilbyde dig et produkt eller en service og på hvilke betingelser
 • give dig oplysninger om vores produkter og services
 • planlægge og administrere (i) levering, returnering, vedligeholdelse og reparation af køretøjet (herunder producentens tilbagekaldelser af køretøjet), (ii) tillægstjenester (f.eks. brændstof og vejafgiftsbetalingskort) og (iii) køb af køretøjet (som brugtvogn)
 • håndtere løsningen af tvister (f.eks. til inkasso), hjælpe dig samt svare på dine anmodninger og klager (herunder forsikringskrav)
 • sikre og facilitere din mobilitet ved at give dig nem adgang til visse services direkte på din smartphone med vores mobilapplikationer og
 • håndtere debitering, fakturering og inddrivelse

c. For at opfylde vores legitime interesser

Vi bruger dine personoplysninger, så vi kan udrulle og udvikle vores produkter eller services, administrere det kontraktmæssige forhold med vores individuelle kunder og virksomhedskunder, hvor du er medarbejder, til at forbedre vores risikohåndtering og til at forsvare eller udøve vores juridiske rettigheder, herunder:

 • bevis for transaktioner
 • forebyggelse af bedrageri
 • lancering af forebyggelseskampagner, f.eks. ved at oprette advarsler i forbindelse med trafik- eller vejfarer
 • svar på officielle anmodninger fra offentlige myndigheder fra tredjelande (som ligger uden for EØS)
 • IT-styring, herunder håndtering af infrastruktur (f.eks. delte platforme) og forretningskontinuitet og IT-sikkerhed
 • udarbejdelse af individuelle statistiske modeller, der er baserede på analyser af transaktioner, så vi eksempelvis kan definere din førerprofil
 • udarbejdelse af samlede statistikker, test og modeller til forskning og udvikling, så vi kan forbedre risikostyringen i vores koncern, eller så vi kan forbedre eksisterende produkter og services eller udarbejde nye
 • uddannelse af vores medarbejdere ved at optage telefonopkald

Gældende for dig som medarbejder hos vores virksomhedskunder

 • vurdere, om vi kan tilbyde et produkt eller en service og på hvilke betingelser
 • give oplysninger om vores produkter og services
 • planlægge og administrere (i) levering, returnering, vedligeholdelse og reparation af køretøjet (herunder producentens tilbagekaldelser af køretøjet), (ii) tillægstjenester (f.eks. brændstof og vejafgiftsbetalingskort) og (iii) køb af køretøjet (som brugtvogn)
 • håndtere løsningen af tvister (f.eks. til inkasso), hjælpe samt svare på anmodninger og klager (herunder forsikringskrav)
 • levere en digital platform, der giver dig mulighed for (i) let at få adgang til visse services direkte på eller via din smartphone, (ii) at administrere eller gøre brug af specifikke mobilitetstjenester, eller (iii) bruge en vognpark til delebilkørsel for at øge bilens udnyttelsesgrad
 • levere flådestatus- og trendrapporter til den person, der er ansvarlig for flådestyringen (f.eks. rapporter om vedligeholdelse, brændstofforbrug, brug af vejafgiftsbetalingskort) og
 • håndtere debitering, fakturering og inddrivelse

Dine oplysninger kan indsamles til globale, anonymiserede statistikker, der kan tilbydes professionelle kunder for at hjælpe dem med at udvikle deres forretning. I dette tilfælde vil dine personoplysninger ikke blive offentliggjort, og dem, der modtager disse anonymiserede statistikker, kan ikke udlede din identitet heraf.

d. For at respektere dit valg, hvis vi har anmodet om dit samtykke til en bestemt behandling

I visse tilfælde kan vi kræve dit samtykke til at behandle dine oplysninger, eksempelvis:

 • i tilfælde, hvor de ovennævnte formål fører til, at der tages automatiske beslutninger, der skaber retsvirkninger, eller som påvirker dig betydeligt. På det tidspunkt informerer vi dig særskilt om den logik, der er anvendt, samt betydningen af og de forudsete konsekvenser af en sådan behandling
 • hvis vi har behov for at udføre yderligere behandling til andre formål end dem, der anført ovenfor i afsnit 3, informerer vi dig og indhenter dit samtykke, hvor det er nødvendigt
 • skræddersyning af vores og andre BNP Paribas-virksomheders tilbud til dig ved at:
  • forbedre kvaliteten af vores produkter eller services (herunder via kundetilfredshedsundersøgelser)
  • reklamere for produkter eller services, der matcher din situation og profil

Dette kan opnås ved at:

 • segmentere vores kundeemner og kunder
 • analysere dine vaner og præferencer på de forskellige kanaler (besøg på vores kontorer, e-mails eller meddelelser, besøg på vores websted osv.)
 • matche de produkter eller services, som du allerede har eller bruger, med andre oplysninger, som vi har om dig

 

4. HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED?

Vi kan, udelukkende i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de førnævnte formål, og som er underlagt bestemmelserne i afsnit 3, videregive dine personoplysninger til:

 • BNP Paribas Group-virksomheder (f.eks. så du kan få gavn af alle koncernens produkter og services); Serviceudbydere, som udfører services på vores vegne
 • Uafhængige agenter, mellemmænd eller mæglere, bankpartnere og kommercielle partnere, som vi har et kontinuerligt forhold til (såsom det forsikringsselskab, der forsikrer motorkøretøjer)
 • Finans- eller retsmyndigheder, offentlige styrelser eller offentlige instanser på anmodning og i det omfang, det er tilladt ved lov
 • Visse lovregulerede erhverv, såsom advokater, notarer eller auditører
 • Din arbejdsgiver, hvis du er medarbejder hos en af vores virksomhedskunder.

 

5. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EØS

I tilfælde af internationale overførsler med oprindelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor Europa-Kommissionen har anerkendt, at et ikke-EØS land giver et passende databeskyttelsesniveau, kan dine personoplysninger blive overført på denne baggrund.

Ved overførsler til ikke-EØS lande, hvor beskyttelsesniveauet ikke er blevet anerkendt af Europa-Kommissionen, henholder vi os enten til en fravigelse, der er gældende for den specifikke situation, eller implementerer en af følgende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes:

 • Standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen eller
 • Bindende virksomhedsregler, hvor det er relevant

For at få en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger kan du sende en skriftlig anmodning som anført i afsnit 9.

 

6. HVOR LÆNGE GEMMER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi gemmer dine personoplysninger i den længste periode, det er påkrævet for at overholde gældende lovgivning og bestemmelser, eller en anden periode med hensyn til vores driftskrav, såsom passende kontovedligeholdelse, facilitering af kundeforholdsadministration og svar på retskrav eller myndighedsanmodninger. Eksempelvis gemmer vi vores kunders oplysninger i varigheden af det kontraktmæssige forhold og efter afslutningen af det kontraktmæssige forhold i den tidsperiode, der er behov for, så vi kan sikre udøvelsen af vores juridiske rettigheder eller forsvaret mod retskrav.

 

7. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU, OG HVORDAN KAN DU UDØVE DEM?

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du følgende rettigheder:

 • Ret til adgang til dine personoplysninger: Du kan få oplysninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger og en kopi af sådanne personoplysninger.
 • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger: I tilfælde, hvor du mener, at dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du kræve, at sådanne oplysninger ændres i overensstemmelse hermed.
 • Ret til sletning af dine personoplysninger: Du kan kræve, at dine personoplysninger slettes i det omfang, det er tilladt ved lov.
 • Ret til begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af årsager, der vedrører din særlige situation. Du har en uindskrænket ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, som omfatter profilering, der er relateret til sådan direkte markedsføring.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage: I tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Ret til dataportabilitet: I tilfælde, hvor det er juridisk relevant, har du ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet til os, eller, hvor det er teknisk muligt, overført til en tredjepart.

Hvis du ønsker at udøve de rettigheder, der er anført herover, skal du sende et brev eller en e-mail til følgende adresse: Arval A/S, DPO Office, Lyskær 1, 1. tv., Postboks 78, 2730 Herlev – privacy@arval.dk. Du bedes vedlægge et scan/kopi af dit pas eller kørekort, så vi kan identificere dig.

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du, udover dine rettigheder, der er anført herover, ret til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

 

8. HVORDAN KAN DU HOLDE DIG OPDATERET OM ÆNDRINGER TIL DENNE MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE?

Vi opfordrer dig til at gennemgå den nyeste version af denne meddelelse online, og vi informerer dig om eventuelle væsentlige ændringer på vores websted eller gennem vores andre kommunikationskanaler.

 

9. SÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du har spørgsmål til vores brug af dine personoplysninger i denne meddelelse om databeskyttelse, skal du sende et brev eller en e-mail til følgende adresse: Arval A/S, DPO Office, Lyskær 1, 1. tv., Postboks 78, 2730 Herlev eller privacy@arval.dk. Vores databeskyttelsesmedarbejder vil så undersøge din forespørgsel.

Hvis du vil læse mere om cookies og vores plan for sikkerhedsgaranti, kan du kontakte os på privacy@arval.dk.
 

10. HVORDAN ER MINE DATA BESKYTTET, NÅR JEG HAR ET ARVAL CONNECTED-KØRETØJ?

Du bliver informeret om, hvorvidt dit køretøj er et Arval Connected-køretøj via et klistermærke i køretøjet. Når din bil er et Arval Connected-køretøj, indsamles data via fjerndatatransmission fra det telematikudstyr, der er installeret i køretøjet ("enheden").

Dette afsnit beskriver de data, som rent faktisk bliver indsamlet og behandlet, samt de forretningsmæssige formål med Arvals behandling af dataene.

 1. Enhedens teknologi
  • Enheden har følgende sensorer:
  • teknologi, som angiver det kumulative kilometertal ved slutningen af hver tur
  • overvågning af batterispænding
  • højdemåler, der angiver højdeforskellene.
 2. Data, formål og opbevaring

Enheden gør det muligt for Arval at modtage visse personoplysninger, som alene vil blive anvendt til begrænsede formål og i Arvals legitime interesse.

Data, formål og opbevaringsperioder er angivet her.