Elbil 2

Forbrugsbaseret energitillæg fra Clever træder i kraft 1. januar 2023 – sådan forstår du det:

Information 8 Nov 2022 , by
Cecilie Thomsen

*Read in English here

Grundet de stigende elpriser ændrer Clever det nuværende energitillæg på deres abonnementer med virkning fra 1. januar 2023. 

Fra det nye år vil energitillægget derfor erstattes af et variabelt og forbrugsbaseret tillæg, som følger den gennemsnitlige elpris og førerens månedlige kWh-forbrug. Er du i tvivl om, hvad ændringerne betyder? Her er hvad, du skal vide som arbejdsgiver:

 

Sådan forstås det variable energitillæg

For virksomheder, som har valgt en Clever Complete- eller Clever Complete Network-løsning, fortsættes grundabonnementet stadig. Forskellen er energitillægget. 


Priser på grundabonnement

Foruden det variable energitillæg består Clevers månedlige abonnementpris af et grundabonnement, der er gældende frem til 31. marts 2023:

  • Grundabonnement til elbil: 639 kr. Ny pris pr. 1. april 2023: 639 kr.
  • Grundabonnement til plugin-hybridbil: 335 kr. Ny pris pr. 1. april 2023: 359 kr.

 

Variabelt energitillæg

Det variable energitillæg udregnes med udgangspunkt i et gennemsnitsforbrug på 500 kWh/md. for elbiler og 250 kWh/md. for plug-in hybridbiler. Derudover tages der udgangspunkt i en gennemsnitlig månedlig elpris, der overstiger 1,80 kr/kWh ekskl. moms. 

Det samlede regnestykke for energitillægget ser derfor ud således:
 

Variabelt energitillæg: Elbil
500 kWh x (elprisen - 1,80 kr/kWh) = energitillæg
Variabelt energitillæg: Plug-in hybridbil
250 kWh x (elprisen - 1,80 kr/kWh) = energitillæg

Der faktureres et acontobeløb på 1.000 kr/md. for en elbil og 500 kr/md. for en plugin-hybridbil, da energitillægget er beregnet ud fra en forventning om en elpris på 3,80 kr/kWh ekskl. moms. 

Det betyder, at der skal betales energitillæg, hvis elprisen overstiger 1,80 kr/kWh ekskl. moms. Er der en måned, hvor elprisen er under 1,80 kr/kWh ekskl. moms, er der således intet energitillæg i den pågældende måned. 

Grundabbonnementet dækker derfor kun op til 1,80 kr/kWh ekskl. moms, og herefter faktureres der efter forbrug via en acontomodel.
Læs mere om energitillægget hos Clever

 

Hvad skal du som arbejdsgiver betale?

Nedenstående tabel med eksempler kan give en indikation på, hvad du som virksomhed kan forvente, at de nye abonnementspriser, samlet set, kommer til at koste for en elbil:
 

EV-eksempel Hvis elprisen er 3,20 kr/kWh Hvis elprisen er 4,80 kr/kWh
Abonnement 639 kr. 639 kr.
Aconto-tillæg pr. md. 1.000 kr. 1.000 kr.
Faktisk tillæg pr. md.
500 kWh x (elpris - 1,80 kr/kWh)
700 kr. 1.500 kr.
Justering pr. md. -300 kr. 500 kr.
Samlet pris pr. md. 1.339 kr. 2.139 kr.

*Kilde: Clever

 

Vil du vide mere?

Har du yderligere til energitillægget eller den nye prismodel, bedes du rette henvendelse direkte til Clever på telefon 82 30 30 30 eller på energitillaeg@clever.dk.

    Læs mere Vis mindre