Du har altid mulighed for at kontakte os på enten email: info@arval.dk   eller ringe til os på +45 70 26 50 60

Home > Klarhed Om Diesel

Klarhed om diesel

Klarhed om diesel

Onsdag, november 22, 2017
diesel

I øjeblikket tegner diesel sig for mere end halvdelen af de ​​indregistrerede personbiler i Europa, men i kølvandet på udledningsskandaler og flere lovstramninger er der opstået en stigende usikkerhed om diesels fremtid som brændstof.

Derfor har Arval, som uafhængig udlejer af bilflåder i hele Europa, valgt at udgive dette whitepaper med analyser af de vigtigste tendenser og teknologier samt gode råd til valget af nyt køretøj.

Arval har beregnet de samlede totalomkostninger (Total Cost of Ownership), der inkluderer både brændstofomkostninger, gældende skatter og muligheden for at tage højde for specifikke førersegmenter, samlet kørselsbehov samt transportmønstre. Det gør kunderne i stand til at foretage et oplyst valg på tværs af biltyper og mærker.

 

Ramt af stramninger

Det primære miljøfokus over de sidste 20 år har været på udledning af drivhusgasser (GHG) og mere specifikt kulstofdioxid (CO2). Som følge af det har dieselbiler opnået større markedsandele på bekostning af benzinbiler, da diesel både udleder mindre CO2 og er billigere. Til gengæld udleder dieselmotorer langt flere problematiske mikropartikler.

Volkswagens udledningsskandale i 2015 satte for alvor fokus på uoverensstemmelsen mellem et køretøjs udledning af CO2 og luftforurenende stoffer i et laboratorie og udledningen ved almindeligt brug. Kombinationen af skandalen og det faktum, at luftkvaliteten i store byer verden over forringes år efter år, har fået flere regeringer til at indføre lovstramninger rettet mod dieselbiler. Eksempelvis ved at udfase salget af konventionelle dieseldrevne person- og varebiler, forbyde dem adgang til bymidter eller indføre ​​lavemissionszoner (LEZ).

Det er dog værd at bemærke, at lavemissonszoner ikke nødvendigvis bliver lig med et forbud af dieseldrevne køretøjer, og at stramningerne i første omgang vil påvirke de ældre køretøjer. Oprettelsen af lavemissionszoner vil dermed have en begrænset effekt på leasingbiler, da flådekøretøjer generelt er forholdsvis nye og lever op til mange af kravene.

 

Nye tests skal afspejle reel CO2-udledning

Den tidligere så kritiserede type af emissionstests, der foretages i laboratorier, er nu blevet erstattet af nye testtyper kaldet Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) og Real Drive Emission Test (RDE), der langt bedre afspejler de faktiske kørselsforhold.

Perioden frem mod 1. januar 2019 skal give producenter og lokale myndigheder tid til at tilpasse sig. Det forventes, at de nye tests vil resultere i faktiske emissionsværdier, der allerede nu vurderes til at være mellem 20 procent og 80 procent højere, end de er i dag. For at opnå EU’s CO2-reduktionsmål frem mod 2021 har producenterne indfaset nye, brændstofeffektive teknologier. Mange af disse tiltag indebærer dog stadig en fastholdelse af dieselmotorer, hvoraf nogle bliver kombineret med el og omdannet til hybridversioner.

 

Konklusion: Diesel er under pres, men forsvinder ikke i morgen

Ser vi på tallene, lader det til, at Europa langsomt er på vej væk fra diesel. Den faldende efterspørgsel vil sandsynligvis lægge et vist pres på brugtvognsværdien af dieselbiler og på sigt blive til gavn for både benzin- og hybridbiler. Men ser man samlet på det europæiske bilmarked, er det usandsynligt, at diesel pludselig forsvinder fra den ene dag til den anden. Alternative energikilder tager tid at implementere i produktionen, ligesom udviklingsomkostningerne for nye teknologier er høje.  

Og selv om diesels omdømme har fået ridser i lakken, er det vigtigt at understrege, at det skift, der er sket fra diesel til benzin i mange virksomhedsflåder, især skyldes, at producenterne har sat prisen op på dieselmodellerne. Samtidig er der også sket et skred mod helt eller delvist eldrevne køretøjer på grund af mange landes fordelagtige afgifts- og beskatningsincitamenter.

 

Hvad gør Arval?

Arvals mission er at hjælpe vores kunder med at træffe det rigtige valg, der giver mening både på kort og lang sigt, i en verden, hvor såvel lovgivning som teknologi udvikler sig med lynets hast. Allerede næste år vil mange virksomheder se sig nødsaget til at tilpasse deres firmabilspolitikker, og derfor har vi i Arval også ændret vores Total Cost of Ownership-model, så den tager højde for udviklingen.

Når vi taler med vores kunder, påpeger vi altid vigtigheden af at se på de samlede ejerskabsomkostninger og miljøpåvirkningen. Vi opfordrer derfor kunderne til at kortlægge det samlede kørselsbehov for både den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed. Arvals rådgivere kan hjælpe med flådeprofilering og med at skabe firmabilspolitikker, der kan håndtere de nye udfordringer.

I takt med en stigende bevidsthed om klimaforandringer og bilernes miljøpåvirkning, mener Arval, at vores kunder bør træffe ansvarlige valg. Derfor vil vi ikke kun informere om de nye, fremtidige udledningstests, vi vil også foreslå kunderne at bruge vores nye services, fx Arval Active Link. Det vil gøre dem i stand til at måle, observere og påvirke brugernes adfærd med henblik på at mindske virksomhedens samlede miljømæssige aftryk.

Som man kan læse i dette whitepaper, vil dieselbiler fortsat være et oplagt valg i mange situationer på grund af deres brændstofeffektivitet og producenternes aktive indsats for at mindske miljøpåvirkningen. Men i langt de fleste tilfælde fremover vil benzin eller de nye hybrid, plugin-hybrid og fuldt eldrevne biler være et bedre alternativ.

Afslutningsvis er det værd at påpege, at dette whitepaper er produceret i et omskifteligt politisk miljø, og indholdet er baseret på de oplysninger, der foreligger, mens disse ord skrives. Eventuelle implikationer og muligheder er derfor ikke begrænset til det, der er beskrevet.

 

White Paper: Clearing the air around diesel

CLICK TO DOWNLOAD THE WHITE PAPER "CLEARING THE AIR AROUND DIESEL"

Tags: 

Press Contact

Andreas Knudsen

Commercial Director
Telefon 
70 26 50 60