Legal notice

JURIDISKE OPLYSNINGER

Følgende vilkår eller betingelser gælder for dette websted, der er offentliggjort af Arval A/S, Lyskær 1, 1 tv. 2730 Herlev:

1 – Adgang til webstedet:

Brugere af dette websted bekræfter, at de har de nødvendige evner og ressourcer til at tilgå og bruge dette websted.

Arval påpeger, at ulovlig adgang til eller tilstedeværelse i et computersystem, afbrydelse eller forfalskning af driften af et sådant system og ulovlig indtastning eller ændring af data i et computersystem er lovovertrædelser, som straffes ved lov.

Det er gratis at tilgå webstedet arval.dk. Omkostninger forbundet med at tilgå og bruge telekommunikationsnetværket påhviler den besøgende.

2 – Intellektuel ejendom:

Arval er ejeren, eller indehaveren, af rettighederne til alle elementer, der udgør webstedet, dvs. data, tegninger, grafik, billeder og lydspor. Enhver hel eller delvis reproduktion, optagelse, distribution eller genudsendelse af indholdet på dette websted på hvilken som helst måde er forbudt uden forudgående tilladelse fra Arval.

Varemærkerne, der tilhører udgiveren af webstedet arval.dk og dennes partnere, samt logoerne på webstedet, er anmeldte varemærkenavne. Enhver hel eller delvis reproduktion af disse varemærker eller logoer på baggrund af elementerne på webstedet uden specifik tilladelse fra udgiveren er forbudt.

Indholdet ("indholdet") på webstedet eller indhold tilgængeligt via webstedet, som er offentliggjort af enten Arval eller en tredjepart, er beskyttet af ophavsret, patenter, varemærker, servicemærker eller andre former for ejendomsrettigheder.

3 – Ansvar:

Arval forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at forbedre indholdet på dette websted. Desuden fralægger Arval sig ethvert ansvar i tilfælde af forsinkelse, fejl eller forsømmelse i forbindelse med indholdet på disse sider eller i tilfælde af afbrydelse eller manglende tilgængelighed af servicen.

Arval kan ikke holdes ansvarlig for en beslutning, der tages på baggrund af oplysninger på dette websted, eller for enhver brug, som der gøres heraf af tredjeparter. Enhver person, der ønsker at bruge en eller flere servicer og/eller et eller flere produkter, der tilbydes på webstedet, opfordres til at kontakte Arval for at få oplysninger om de kontraktmæssige betingelser og priser, der gælder for produktet eller produkterne og/eller servicen eller servicerne.

4 – Teknisk beskadigelse:

Arval kan ikke holdes ansvarlig for forhold uden for Arvals kontrol eller for eventuelle skader på brugerens tekniske miljø – især på brugerens computere, software, netværkstilbehør og alt andet hardware, brugeren anvender for at tilgå eller bruge servicen og/eller oplysningerne.

5 – Hyperlinks:

Webstedet arval.dk indeholder hyperlinks, der giver adgang til websteder, som ikke er offentliggjort af Arval. Derfor kan Arval ikke holdes ansvarlig for indholdet på websteder, som internetbrugeren har tilgået på denne måde.

6 – Cookies:

Brugeren oplyses om, at under brugerens besøg på webstedet kan en cookie automatisk blive installeret og gemt midlertidigt i hukommelsen eller på brugerens harddisk. En cookie er et element, som ikke kan bruges til at identificere brugeren, men som har til formål at registrere oplysninger om brugerens surfinghistorik.

Brugerne af webstedet bekræfter, at de er blevet oplyst om denne praksis og giver Arval tilladelse til at anvende den. Brugerne kan deaktivere cookies ved at gå til indstillingerne i deres browsere.

7 – Gældende lovgivning:

Dette websted og brugen af dette websted er underlagt dansk lovgivning. Alle tvister, der opstår fra eller i forbindelse med brugen af dette websted, skal udelukkende afgøres ved byretten i København.