Fuld operationel leasing bringer en nem styring og effektivitet sammenlignet med køb og andre finansieringsformer.

Operationel leasing: Den intelligente måde at administrere en flåde på

Hvorfor vælge operationel leasing i stedet for direkte køb eller andre finansieringsmetoder? Fordi vi tager os af alle ydelser omkring bilen, mens I kan fokusere på jeres kernevirksomhed.


Hvad er operationel leasing?

Når I vælger operationel leasing frem for direkte køb af en bil, betaler I et beløb pr. bil per måned. Til gengæld står Arval – som ejer bilen – for alle kontakter i forbindelse med bilen:

  • Arval bærer risikoen ved service, vedligeholdelse, reparationer, forsikring, erstatningsbiler og alt arbejdet i den forbindelse.
  • Vores opgaver omfatter administration af brugere og biler, overvågning af udgifter, rapportering, rådgivning og øvrige daglige aktiviteter på flåden.
  • I bestemmer selv niveauet af outsourcing: I beslutter på forhånd, i hvilket omfang I ønsker, at vi skal bære risikoen.

Hvor skal I vælge operationel leasing?

Virksomheder outsourcer ofte mange ydelser, der ikke er en del af deres kerneforretning, til specialiserede operatører. Samme logik gælder for jeres flåde. Ved at vælge operationel leasing fra en specialiseret virksomhed får I en række fordele:

  • I outsourcer alle risici vedrørende bilerne.
  • I minimerer den tid, jeres medarbejdere skal bruge på at administrere flåden.
  • I kan være sikre på, at jeres omkostninger ikke løber løbsk.
  • I koncentrerer jer om kerneforretningen og skal ikke spilde ressourcer på at administrere et område, der ligger uden for jeres kernekompetence.

I kender jeres profession; vi kender vores. I kan have fuld tillid til vores ekspertise.

I kan tage fejl …

Jeg kan ikke vælge min model eller drage fordel af særtilbud.

Arval kan til enhver tid lave benchmark på Total Cost of Ownership (TCO) og sammenligne hvert eneste fabrikat, mærke og model. Vores købekraft sikrer de laveste omkostninger.

Operationel leasing er dyrere end selv at købe bil.

Operationel leasing og direkte køb koster faktisk stort set det samme. Den store forskel er, at vi sparer jer for al besværet. Vi forstår, at I stadig gerne vil sammenligne jeres aktuelle situation med en eventuel fremtidig situation. De fleste virksomheder vil gerne sammenligne deres hidtidige omkostninger med fremtidige leasingomkostninger.

Jeg fornyer ikke min bil så ofte, så for mig er det bedst at købe selv.

Nej, det er det ikke. Arval kan også tilbyde jer kontrakter på 60 måneders varighed eller mere, så vi dækker jeres behov i en længere periode, uden at I skal forny kontrakten. Samtidig garanterer vi jer den hjælp til flådeadministration, I ønsker. Derved opnår I både omkostningsoptimering og forudsigelighed.